BG-GAT捕蚊陷阱(免用電)
BG-GAT捕蚊陷阱(免用電)
BG-GAT捕蚊陷阱(免用電)
BG-GAT捕蚊陷阱(免用電)

BG-GAT捕蚊陷阱(免用電)

HK$600.00
Shipping calculated at checkout.

🇩🇪德國製造|18年品牌歷史

產品受不同國家/ 政府部門  (德國和法國軍隊 )、眾多蚊子控制機構。另外,許多國家的公共衛生組織 廣泛使用 (包括 世衛組織)。

產品包括
1) BG-GAT誘捕蚊蟲器 X 1pcs

2) BG-GAT捕蚊蟲貼 X 5pcs

✓容易裝置   
   
✓不需要電源   
   

✓不需要二氧化碳
share : 


412c0d0c81179993d890f249739475ea
copy_348dddfc-0353-4b4f-92b5-9b93d822994d